Australia

Veien videre

For å utvikle og løfte påbygg- og oppgraderingsstrategien omtalt i rapporten anbefaler vi fremtidig satsning på særlig to områder.

Engasjering av utvalgte pilotprosjekter

Videreutvikling av støtte- og virkemiddelapparatet

Pilotprosjekter som drivere av innovasjon

Påbygg og oppgradering er omfattende prosjekter, som krever mye tid og innsats fra både frivillige i styreverv, så vel som fagfolk. Det er derfor viktig at beslutningstakere og myndigheter bidrar til å senke friksjonen som i dag befinner seg foran beslutningstakerne. Likefult er det viktig å begynne arbeidet med å løfte frem pilotprosjekter. Dette bidrar til nødvendig læring og utvikling av løsninger for tiden fremover. Vi ønsker derfor gjerne å oppfordre aktører som er interessert i å lære mer om tema, om å ta kontakt. Fra Europa kommisjonens brev, av 14. oktober 2020, "A Renovation Wave for Europe", ser vi allerede økt fokus på renovering og oppgradering av eksisterende bygningsmasse utenfor Norge. Derfor er det viktig å løfte blikket og begynne prosessene som skaper innsikt, læring og innovasjon på tema tidlig. 

På bakgrunn av arbeidet har vi også utarbeidet fire forslag for endringer i støtte- og virkemiddelapparatet. Disse er nevnt under, og kan brukes som springbrett for dialog og diskusjon rundt behovene for tiden som kommer. 

Forslag til utvikling av støtte- og virkemiddelapparat

 

Tilskudd til tilstandsvurdering

Prioritering av tilskudd til tilstandsvurdering. Økt tilskuddsandel til 75% av kostnadene. Dette må sees i sammenheng med ny energimerkeordning der hele bygg skal merkes, jf. forslag fra Enova.

 

Løft for prosjekter som installerer heis

Større satsing på prosjekter som inneholder heistilskudd – økt tilskuddsramme i en periode – f.eks. 10 år kombinert med informasjon og standardløsninger for heis.

 

Økt støtte mot bedre energiytelse

Økt støtte til energieffektiviseringstiltak - rådgiving og investering for borettslag og sameier. Det bør etableres rettighetsbaserte tilskudd til konsentrert bebyggelse.

 

Vurdering av skatteregler

Vurdering av skatteregler og annet regelverk ved påbygging av blokker for medfinansiering av oppgraderingsprosjekter.